18/01/2016

Новоприйнятий працівник має право на відпустку повної тривалості

Зокрема, на думку Мінсоцполітики, працівнику може надаватися зазначена відпустка за умови домовленості сторін.

Мінсоцполітики у листі від 20.08.2015 р. №507/13/133-15 нагадує, що право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.      

 У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до закінчення цього терміну їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу.        

Водночас, щорічні відпустки повної тривалості до настання 6-місячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві за бажанням працівника надаються, зокрема, й в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

З огляду на це, на думку Мінсоцполітики, працівнику може надаватися зазначена відпустка за умови домовленості сторін.